tucny modry final1aple 72x72

Ahoj milý čitateľ,

vo svojom prvom príspevku som sa rozhodol venovať pohybovej aktivite vo všeobecnosti a problematike tréningu. Prečo by mali vlastne ľudia trénovať? Akej pohybovej aktivite by sa mali venovať? Načo slúži osobný tréning? Na všetky otázky hľadajte odpovede nižšie v článku.

Prečo by mali ľudia trénovať?

Ľudské telo bolo stvorené pre pohyb. Chôdza je pre ľudí najprirodzenejšia forma pohybu. Ešte aj v dnešnom modernom spôsobe života predstavuje chôdza jediný spôsob prepravy v mnohých krajinách sveta. Z chôdze sa postupne vyvinuli ostatné formy pohybu. Dnes existuje široké spektrum pohybových aktivít v každom kúte zeme. Ale k čomu vlastne slúžia? Aký majú pre človeka význam? V stručnosti si objasníme aký vplyv má pohybová aktivita a cielený tréning na zdravie človeka za predpokladu, že je pravidelný, systematický, cieľavedomý, realizovaný s dostatočnou intenzitou, a primeraným objemom.

 • Zlepšenie kardiovaskulárneho systému – činnosť srdcovocievnej sústavy
 • Pôsobí preventívne voči civilizačným ochoreniam
 • Pozitívne ovplyvňuje krvný tlak
 • Prispieva k zvyšovaniu a udržiavaniu telesnej kondície
 • Zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc, zlepšuje pľúcnu ventiláciu a minútový objem srdca
 • Priaznivo ovplyvňuje metabolizmus tukov
 • Zvyšuje zdravú sebadôveru
 • Odbúrava stresové napätie, pomáha lepšie zvládať stresové situácie
 • Rozvíja koncentráciu
 • Zvyšuje aktivitu imunitného systému
 • Prehlbuje pocit relaxácie
 • Pomáha udržať funkčnú zdatnosť celého tela
 • Zvyšuje energetický výdaj a bazálny metabolizmus

Kedy je správny čas začať s tréningom?

Na jednoduchú otázku zvyčajne jednoduchá odpoveď…Ľudské telo začína s pohybom ihneď po narodení, dokonca ešte omnoho skôr keď je v tele matky ako embryo. Učí sa správne dýchať, prehĺtať, sať či dokonca hýbať.

Prvé pohyby človeka sú chaotické, nekoordinované musí sa naučiť zosúladiť zrakový analyzátor s činnosťou CNS a pohybovým aparátom. Rovnako je to aj v športe. Zo začiatku je každý vykonaný pohyb nekoordinovaný, nezosúladený človek sa naň musí extrémne sústrediť a venovať mu príliš veľa pozornosti. Postupom času sa pohyby stanú zautomatizované bez prílišného sústredenia, človek sa naučí zvládať aj ťažšie pohybové vzorce, dokáže si ich zapamätať a uložiť do podvedomia.

Nikdy nie je neskoro sa týmto pohybovým zručnostiam naučiť či zdokonaliť ich v každom športovom odvetví a disciplíne. Ak sa vrátim k vyššie položenej otázke ,,Kedy by mali ľudia začať s tréningom?“ tak odpoviem čo najskôr.

A kedy by mali ľudia prestať s tréningom? Nikdy. Primeranú pohybovú aktivitu by mali vykonávať počas celej dĺžky svojho života.

Akej pohybovej aktivite by sa mali ľudia venovať?

Najčastejšie argumenty ľudí, ktorí nevykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu sú nedostatok času, nechuť aktívne športovať, vlastný telesný vzhľad, sociálny rozmer nemajú s kým zdieľať svoje záujmy, pracovné vyťaženie. Nad všetkými týmito atribútmi by mal na samotnom vrchole záujmu stáť zdravotný faktor. Zdravie by malo byť nadradené práci netvrdím, že je to najdôležitejšia vec v živote človeka, ale určite dôležitejšia ako väčšina priorít, ktoré si ľudia kladú do svojho hodnotového rebríčka. Ak sa už človek rozhodne z akýchkoľvek dôvodov vykonávať pohybovú aktivitu, ako vie pre ktorú sa ma rozhodnúť?

Podľa akých kritérií si vybrať vhodnú pohybovú aktivitu?

 • Podľa vopred stanoveného cieľa, ktorý chcem dosiahnuť.
 • Podľa dostupnosti potrebných objektov (športoviská, dráhy, telocvične..)
 • Podľa vplyvu na zdravie človeka.
 • Podľa cieľovej skupiny (tehotné, seniori, deti, zdravotne oslabení..)
 • Podľa popularity danej disciplíny, športu.
 • Podľa finančného zabezpečenia.
 • Podľa sociálneho faktoru (priatelia, známi, kolegovia..)

Je úplne jedno s akou pohybovou aktivitou človek začne. Dôležité je aby ho napĺňala radosťou a motivovala do ďalšej práce. Postupom času keď zistí aké to je jednoduché a pocíti na sebe prvé výsledky stane sa na nej závislý. Čo je ešte lepšie siahne aj po ďalšej a stiahne zo sebou aj svojich známych, priateľov, rodinu aj kolegov.

Prečo vyskúšať osobný tréning?

Všetci úspešní športovci, ktorí vo svete športu niečo dosiahli mali okolo seba celý tím odborníkov, s ktorými spolupracovali počas celej ich úspešnej kariéry. Keď Roger Federer ukončil spoluprácu s Paulom Annaconom a skúšal to sám mesiace nevyhral žiadny turnaj. Andy Murray po dohode o ukončení spolupráce s Ivanom Lendlom (vďaka ktorému získal svoje 2 grand slamové tituly) vypadol z top ten rebríčka. Keď sa Ronnieho O´Sullivana spýtali prečo potrebuje trénera keď v Snookeri vyhral čo sa len dalo a vie o ňom všetko Ronnie im odpovedal:,, pretože ja sám seba pri zápase nevidím, neviem čo robím zle a niekto mi to musí povedať“.

S osobným tréningom je to rovnako. Človek sám seba nevidí, neje si vedomý svojich chýb, nedostatkov a ako sa ich vyvarovať. Navyše ľudia majú sklon robiť veci zo zvyku. Po čase sa ich tréning stane stereotypným bez zmeny, bez inovácie, bez nápadu. Keď som si všímal ľudí pri cvičení po dobu dvoch mesiacov zistil som, že robili stále to isté. Ich tréning začínal a končil vždy rovnako bez ohľadu na to aké bolo vonku ročné obdobie. A takto sa to opakovalo mesiac čo mesiac, rok čo rok. Tak v čom je rozdiel medzi samostatným tréningom a osobným (kondičným) tréningom? V čom pomôže osobný tréner?

Úlohou trénera je :

 • Zostavovať tréningový plán na dosiahnutie požadovaných cieľov.
 • Plniť dôležitú úlohu motivátora v tréningu.
 • Dbať na dodržiavanie základných pravidiel.
 • Pravidelne testovať klienta a sledovať dosiahnutý pokrok.
 • Prekonať stagnáciu.
 • Zostavovanie tréningových jednotiek
 • Vzdelávať a odovzdať čo najviac vedomostí o tréningu.
 • Vytvárať kladný vzťah klienta k športu a pohybovej aktivite.
 • Kláť klientovi primerané ciele a dbať na ich dodržiavanie.

 

Osobný tréner posúva tréning na vyššiu úroveň. Snaží sa klientovi odovzdať ,,know-how“ aby ho využil vo svoj prospech čo najefektívnejšie za účelom vopred stanoveného cieľa.

Ak som aspoň jedného z vás presvedčil, aby ste zmenili svoj život ešte dnes a začali s plnohodnotným tréningom splnil som svoj cieľ. Veľký krok pre seba, malý krôčik pre mňa.